Trung tâm Dưỡng lão Phúc Thọ tổ chức lễ kỷ niệm ngày quốc tế người cao tuổi

 Sáng nay trung tâm dưỡng lão Phúc Thọ đã tổ chức lễ kỷ niệm ngày quốc tế người cao tuổi và phát động tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2019 với chủ đề xã hội chung tay chăm sóc sức khỏe và hạnh phúc của người cao tuổi.

Tại lễ kỷ niệm, trung tâm dưỡng lão Phúc Thọ đã cùng ôn lại truyền thống của Người cao tuổi Việt Nam. Trong 28 năm qua, tổ chức Người cao tuổi Việt Nam ngày càng lớn mạnh và luôn giữ vai trò quan trọng, góp phần to lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hội Người cao tuổi trung tâm dưỡng lão Phúc Thọ có hơn 30 hội viên. Trong những năm qua, các hoạt động chăm sóc, phụng dưỡng và phát huy vai trò người cao tuổi, gắn với phong trào thi đua “Tuổi cao – gương sáng”, được Hội quan tâm phối hợp triển khai thực hiện đạt hiệu quả thiết thực.

Hội Người cao tuổi trung tâm đã tham gia nhiều hoạt động phong trào văn hóa – văn nghệ, thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe, tổ chức hoạt động thăm hỏi, mừng thọ cho các cụ cao tuổi, quan tâm động viên chăm sóc đời sống hội viên; Tuyên truyền, vận động hội viên gương mẫu thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân; tham gia phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội; xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, nêu gương sáng cho con cháu noi theo. Nhân dịp này, trung tâm dưỡng lão Phúc Thọ đã trao hơn 30 suất quà cho người cao tuổi tại trung tâm.

Thực hiện: Lan Anh – Đào Cường

Tags: ,